Hydraulický lis na kovanie za tepla

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Hydraulický lis na kovanie za tepla

    Kovanie za tepla sa uskutočňuje nad teplotou rekryštalizácie kovu. Zvýšenie teploty môže zlepšiť plasticitu kovu, čo vedie k zlepšeniu vnútornej kvality obrobku a sťaženiu praskania. Vysoká teplota môže tiež znížiť deformačnú odolnosť kovov a znížiť požadovanú tonáž kovacích strojov.